Oferta

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie potrzeby chętnie dojeżdżamy do naszych klientów i świadczymy usługi rachunkowe w firmie oraz prowadzimy e-księgowość!

Podatki

 • pełna księgowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • mała księgowość - prowadzenie podatkowej księgi przychodu i rozchodu KPiR, ryczałtu ewidencjonowanego,
 • VAT - prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • dokumenty - kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • US - kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów, reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym również w razie kontroli,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP.
Image
Image

Płace

 • rejestrację podmiotu i jego pracowników w ZUS,
 • obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków finansowanych z ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników,
 • pomoc w trakcie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Wsparcie dla prowadzących działalność gospodarczą

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • składanie wniosków o rejestrację do odpowiednich urzędów,
 • rejestrację firmy w VAT i VAT-UE,
 • rejestrację firmy i pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • pomoc przy otwarciu rachunku bankowego,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych.
Image
Image

BHP

Nasz firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
 • szkolenia pracowników,
 • szkolenia pracodawców,
 • reprezentacja przed Inspektorem PIP,
 • reprezentacja przed Inspektorem p. poż.,
 • wdrażanie i kontrola BHP.

BIURO RACHUNKOWE
SYLWIA DUSZYŃSKA

ul. Ogrodowa 11, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
Email: biuro.duszynska@gmail.com

Telefon: 603 767 544

© Copyright ARTEMALL 2017 . All Rights Reserved

Search